MATERIAL PEDAGÓXICO AMBIENTAL

Queremos facer conscientes aos alumnos e alumnas da situación ambiental na que vivimos e convidalos a minimizar o impacto do plástico na súa escola, na súa casa, na súa contorna e máis aló. Para iso elaboramos unha serie de materiais educativos pedagóxicos medio ambientais avaliables, baseados no Desing Thinking, a aprendizaxe baseada en proxectos e o traballo en equipo cuxo obxectivo é:

  1. 1. Concienciar sobre o consumo responsable dos plásticos na vida diaria.
  2. 2. Espertar a conciencia crítica dos alumnos e alumnas a través de experiencias como a Plastic Free Week Challenge. Vivir unha semana sen plástico!
  3. 3. Potenciar actitudes e competencias sobre a sostibilidade profundando en conceptos como o ecodeseño e a economía circular.
  4. 4. Informar sobre algo tan importante como a pegada ambiental que xera un produto ou servizo ao longo do seu ciclo de vida, e as accións que son necesarias para reducir o seu impacto.

Coa axuda do material pedagóxico do programa de sensibilización ambiental poderedes achegar solucións concretas aos grandes retos aos que se enfronta o mundo hoxe en día. Retos baseados na aprendizaxe-servizo e a competencia global que só podemos alcanzar coa axuda das persoas de todo o planeta; persoas como ti, a túa familia, os mestres, a comunidade, e sobre todo os nenos e nenas, porque o presente é de todos pero o futuro é deles, dos nenos e nenas, porque eles son a raíz.

Lembra que este material non é obrigatorio para participar no concurso escolar, pero que vos facilitará moito a realización do traballo.

Primaria

Secundaria

Primaria

Secundaria

Tamén de materiais educativos adicionais segundo os contidos de anteriores edicións de Hazlo Verde: