OBXECTIVOS DO PROGRAMA EDUCATIVO: Hazlo verde

Vega

Hazlo verde é un programa de sensibilización pensado para que o alumnado adquira conciencia sobre a redución do consumo de plástico, profundando en conceptos como ecodeseño e economía circular

Con este programa educativo, os alumnos e alumnas mellorarán os seus hábitos de traballo en grupo e desenvolverán actitudes de confianza e integración a través dos materiais educativos, a Gamificación e a Aprendizaxe-Servizo.

O obxectivo é ofrecer a cada docente recursos didácticos para ensinar aos seus alumnos e alumnas os valores sobre o desenvolvemento sostible e así convertelos en verdadeiros embaixadores do medio.

Todo isto impulsará a competencia global do alumnado e o seu sentido crítico para este gran problema ambiental que vivimos hoxe en día.